Työnohjaus

Työnohjauksella tuetaan ohjattavan työssä jaksamista tutkimalla omaa työtä, arvioimalla ja kehittämällä sekä työyhteisöön liittyvien kysymysten , kokemusten ja tunteiden tulkitsemista ja jäsentämistä.

Pariterapia

Pariterapiaan tullaan omasta halusta saada parisuhde toimivammaksi tai tilanteessa jolloin ero nähdään ainoana vaihtoehtona. Pariterapiaan hakeudutaan joko yhteisestä päätöksestä tai yksin.

Perheterapia

Perheterapiaan voidaan hakeutua esim. silloin kun perheen elämänkaaren kriisitilanteet (perheenjäsenen sairastuminen, avioero, lasten itsenäistyminen) synnyttävät hankalia tilanteita joita ei perheen sisällä kyetä ratkaisemaan.

Neuropsykiatrinen valmennus

Neurospykiatrinen valmennus on lapsille, nuorille ja aikuisille suunnattu ohjauksellinen kuntoutusmenetelmä. Siinä käytetään ratkaisu- ja voimavarakeskeisiä menetelmiä, kekittyen aikaisempiin onnistumisiin, vahvuuksiin ja voimavaroihin.

Seksuaalineuvonta

Seksuaalisuus on tärkeä osa parisuhdetta ja se voimistaa parisuhdesidettä. Parhaimmillaan se tarjoaa jaettua mielihyvää, vähentää jännitystä ja stressiä. Elämän varrella on tilanteita, mitkä saattavat vaikuttaa seksuaalisuuteen.

Perhetyö

Perhetyö tapahtuu useimmiten asiakkaan kotona ja tapaamiset ovat koko perheen sekä yksittäisten perheenjäsenten kanssa. Perhetyössä on olennaista perheen arjen toimintojen tukeminen