näyttää 6 tuloksen(tulokset)

Perhetuki Jaakkola

Kun omat keinot eivät riitä, on ulkopuolinen ammatillinen apu tarpeen. Terapeutti on puolueeton ja hänellä on vaitiolovelvollisuus. Turvallinen ilmapiiri asiakkaan ja terapeutin välillä on ehdoton, että asiakas pääsee puhumaan tunteistaan ja tarpeistaan.

Työnohjaus

Työnohjauksella tuetaan ohjattavan työssä jaksamista tutkimalla omaa työtä, arvioimalla ja kehittämällä sekä työyhteisöön liittyvien kysymysten , kokemusten ja tunteiden tulkitsemista ja jäsentämistä.

Pariterapia

Pariterapiaan tullaan omasta halusta saada parisuhde toimivammaksi tai tilanteessa jolloin ero nähdään ainoana vaihtoehtona. Pariterapiaan hakeudutaan joko yhteisestä päätöksestä tai yksin.