Seksuaalineuvonta

Seksuaalisuus on meissä jokaisessa aina läsnä vauvasta vaariin. Se on arvokas osa ihmisen terveyttä ja hyvinvointia. Se muuttuu eri elämänvaiheissa, mutta halu tulla hyväksytyksi ja rakastetuksi ei häviä ja jokainen meistä kaipaa kosketusta.

Seksuaalisuus on myös tärkeä osa parisuhdetta ja voimistaa parisuhdesidettä. Parhaimmillaan se tarjoaa jaettua mielihyvää, vähentää jännitystä ja stressiä. Suuret elämänmuutokset kuten raskaus, vanhemmuus, ero, uskottomuus, sairastuminen ja ikääntyminen saattavat vaikuttaa seksuaalisuuteen ja seksuaalisiin tarpeisiin. Seksuaalisuuteen ja sukupuolisuuteen liittyvät asenteet, luulot ja uskomukset opitaan jo lapsuudessa lähes huomaamatta, ja niihin liittyvät kysymykset ja ongelmat ovat meille monelle hyvin arkaluontoisia asioita.

Seksuaalineuvonta on seksuaalisuuteen liittyvien kysymysten tai häiriöiden selvittelyä ja ratkaisujen etsimistä. Seksuaalineuvoja on ammattihenkilö, jota sitoo vaitiolovelvollisuus.