Sosiaalipedagoginen hevostoiminta

Jokainen meistä tietää hevosen ulkonäöltä, niitä on eri kokoisia ja eri rotuisia. Hevosissa on samalla lailla eroavaisuuksia kuin meissä ihmisissä, ja eri rodutkin poikkeavat toisistaan. Hevonen on muiden eläinten tavoin yksilö ja jokaisella on omia piirteitä.

Ihmisen ja hevosen välillä ei ole puhuttua kieltä vaan hevonen kommunikoi pääasiassa elein, ilmein ja kosketuksin. Hevonen käyttää pään ja korvien liikkeitä, jalkojaan, häntäänsä ja koko kehoaan. Ihmisen ja hevosen välisessä vuorovaikutuksessa painottuvat äänen sävy, äänen voimakkuus ja eleet. Sanotaankin, että hevonen lukee ihmistä kuin avointa kirjaa, sillä hevoselle on mahdotonta valehdella. Vaikka ihminen pystyy hallitsemaan sanansa niin eleiden hallitseminen on vaikeampaa.

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta tapahtuu tallilla ja on sosiaalipedagogiseen ajatteluun pohjautuvaa käytännön toimintaa. Olennaisinta on hevosen ja ihmisen välinen vuorovaikutus. Toiminta hevosen kanssa tarjoaa monipuolisia vuorovaikutustilanteita.

Toiminta ei ole ratsastuskeskeistä vaan hevosen hyvinvointiin liittyvää käytännön toimintaa. Sosiaalipedagoginen hevostoiminta auttaa kehittämän itsehillintää, parantamaan keskittymiskykyä ja ohjeiden noudattamista. Sosiaalipedagoginen hevostoiminta voi tarjota mahdollisuuden pelon voittamiseen, antaa onnistumisen elämyksiä ja luottamusta omiin kykyihin.

Toiminta on tavoitteellista ja aikuisen ohjaamaa turvallisessa ympäristössä. Toiminta sopii lapsille, nuorille ja aikuisille eikä vaadi aiempaa hevosten tuntemusta tai kokemusta hevosten kanssa olemisesta.