Vanhempien / Omaisen ohjaus

Ohjaus on yleensä tarkoitettu vanhemmille, joiden lapsi/ nuori käy yksilöterapiassa. Ohjaus voi olla kohdennettu myös jollekin muulle lähiomaiselle kuin vanhemmalle. Ohjauksella pyritään tukemaan lapsen/nuoren terapian onnistumista ja siinä asetettujen tavoitteiden toteutumista.

Lapsen terapia on useimmiten 1-2 kertaa viikossa ja vanhemmat tapaavat ohjausta antavaa terapeuttia harvemmin, noin 1-2 kertaa kuukaudessa. Terapeutti osallistuu myös yhteistapaamisiin lapsen/nuoren hoitoon osallistuvien henkilöiden ja vanhempien kesken.