näyttää 3 tuloksen(tulokset)

Perheterapia

Perheterapiaan voidaan hakeutua esim. silloin kun perheen elämänkaaren kriisitilanteet (perheenjäsenen sairastuminen, avioero, lasten itsenäistyminen) synnyttävät hankalia tilanteita joita ei perheen sisällä kyetä ratkaisemaan.

Perhetyö

Perhetyö tapahtuu useimmiten asiakkaan kotona ja tapaamiset ovat koko perheen sekä yksittäisten perheenjäsenten kanssa. Perhetyössä on olennaista perheen arjen toimintojen tukeminen