näyttää 5 tuloksen(tulokset)

Perhetuki Jaakkola

Kun omat keinot eivät riitä, on ulkopuolinen ammatillinen apu tarpeen. Terapeutti on puolueeton ja hänellä on vaitiolovelvollisuus. Turvallinen ilmapiiri asiakkaan ja terapeutin välillä on ehdoton, että asiakas pääsee puhumaan tunteistaan ja tarpeistaan.

Perheterapia

Perheterapiaan voidaan hakeutua esim. silloin kun perheen elämänkaaren kriisitilanteet (perheenjäsenen sairastuminen, avioero, lasten itsenäistyminen) synnyttävät hankalia tilanteita joita ei perheen sisällä kyetä ratkaisemaan.

Pariterapia

Pariterapiaan tullaan omasta halusta saada parisuhde toimivammaksi tai tilanteessa jolloin ero nähdään ainoana vaihtoehtona. Pariterapiaan hakeudutaan joko yhteisestä päätöksestä tai yksin.

Perhetyö

Perhetyö tapahtuu useimmiten asiakkaan kotona ja tapaamiset ovat koko perheen sekä yksittäisten perheenjäsenten kanssa. Perhetyössä on olennaista perheen arjen toimintojen tukeminen