näyttää 1 tuloksen(tulokset)

Perhetuki Jaakkola

Kun omat keinot eivät riitä, on ulkopuolinen ammatillinen apu tarpeen. Terapeutti on puolueeton ja hänellä on vaitiolovelvollisuus. Turvallinen ilmapiiri asiakkaan ja terapeutin välillä on ehdoton, että asiakas pääsee puhumaan tunteistaan ja tarpeistaan.