Yksilöterapia

Psykoterapia on jäsennelty vuorovaikutuksellinen prosessi asiakkaan ja terapeutin välillä. Keskustelun lisäksi voidaan käyttää muuta soveltuvaa tekniikkaa. Tavoitteena on lievittää asiakkaan psyykkisiä häiriöitä, ja niihin liittyvää kärsimystä, tukea psyykkistä kasvua ja kehitystä ja lisätä valmiuksia itse ratkaista ongelmia.

Psykoterapiaan hakeudutaan esim. pelkojen, masennuksen, ahdistuksen, äkillisten kriisien ja ihmissuhdeongelmien vuoksi.

Tapaamiset voivat olla tarvittaessa 1-2 kertaa viikossa. Yksilöterapian osalta palveluni eivät ole Kela-korvattavia.