Psykoterapia

Psykoterapia on jäsennelty vuorovaikutuksellinen prosessi asiakkaan ja terapeutin välillä. Terapiaan voi tulla yksin tai pariskuntana tai koko perheenä. Et tarvitse lääkärin lähetettä.

Voit saada Kelan korvaamaa psykoterapiaa, jos olet 16–67-vuotias, jolloin KELA korvaa osan psykoterapian kustannuksista. Olen myös palveluntuottaja KELA-kuntoutuspsykoterapiassa (perhe- ja paripsykoterapia) sekä vaativassa lääkinnällisessä kuntoutuksessa perhepsykoterapiassa, mikä on kokonaan KELA-korvattavaa ja asiakkaalle maksutonta.

Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen tavoitteena on, että pystyt sairaudestasi tai vammastasi huolimatta tekemään töitä tai selviytymään arkielämän toiminnoista paremmin. KELA-psykoterapiat vaativat lääkärinlausunnon. Kuntoutuspsykoterapian tavoitteena on edistää kuntoutujan työ- ja opiskelukykyä sekä tukea opintojen edistymistä, työelämässä pysymistä ja työelämään siirtymistä tai sinne palaamista.

Tarkemmat tiedot löydät KELA:n sivuilta: